A A A

Home 

Welkom bij Het Oogziekenhuis Rotterdam

Graag nodigen wij u uit om vóór uw bezoek aan een oogarts die is gespecialiseerd in de aandoening cataract (staar) een aantal vragen te beantwoorden. De vragen gaan over de moeilijkheden die u in het dagelijkse leven ervaart als gevolg van uw verminderde gezichtsvermogen.

Uw antwoorden geven ons inzicht in uw (ervaren) gezondheidstoestand en gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Uw oogarts heeft inzage in uw persoonlijke antwoorden. Vanzelfsprekend hebben uw antwoorden geen invloed op uw behandeling. In Nederland, maar ook in andere landen, vullen alle patiënten die mogelijk cataract (staar) hebben dezelfde vragenlijst in. Hierdoor kan landelijk en internationaal gekeken worden of de zorg voor cataract goed is. De vragenlijst wordt ook wel  een PROM-vragenlijst genoemd (Patient Reported Outcome Measure).

Moet u een operatieve behandeling ondergaan? Dan ontvangt u drie maanden na uw operatie nogmaals per e-mail een uitnodiging om dezelfde vragenlijst in te vullen.  Door uw antwoorden vóór de operatie te vergelijken met de antwoorden ná de operatie, wordt voor uw oogarts inzichtelijk of u geholpen bent met de cataractbehandeling.

Voor vragen en/of opmerkingen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met de Servicedesk via 088-5700055 of via info@patientinvolved.nl.
Voor vragen en/of opmerkingen over uw behandeling kunt u terecht bij uw oogarts.

Hartelijk dank voor uw medewerking! Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

Oogartsen en medewerkers Cataractcentrum
Het Oogziekenhuis Rotterdam